Áo phao cứu sinh, phao cứu sinh tròn, phao nổi dùng trong nhà máy, khu chế xuất

Thiết Bị Cứu Hộ Khác

Tổng hợp thiết bị cứu hộ như áo phao cứu sinh, phao tròn... cho người lao dộng trong môi trường công nghiệp như nhà máy, công xưởng, công trình, khu chế xuất.