Thiết Bị Cứu Hộ, Áo phao chuyên dụng Sea Horse chuẩn quốc tế, vừa khít theo cơ thể

SEA HORSE