Thiết Bị Chống Rơi Ngã Trên Cao - Dây Đai An Toàn Kee Safety

Thiết Bị Chống Rơi Ngã - Dây Đai An Toàn Kee Safety

Kee Safety là nhà cung cấp hàng đầu về các thành phần và hệ thống tùy chỉnh cho rào, rào chắn, bảo vệ mái nhà và phòng ngừa rơi ngã trên cao. Được thành lập tại Anh vào năm 1934, phạm vi sản phẩm đã mở rộng từ Kee Klamp gốc của chúng tôi thành một danh mục thiết bị an toàn, tất cả được thiết kế để bảo vệ con người và ngăn ngừa tai nạn. Kee Safety cố gắng cung cấp các giải pháp an toàn cao nhất cho mọi ngành công nghiệp và thị trường trên khắp thế giới. Chúng tôi phục vụ mọi khách hàng với các giải pháp cụ thể cho từng dự án.