• Chi tiết sản phẩm
  • Mã sản phẩm: 3M VHB Tape

    Thông tin sản phẩm:

    3M VHB là loại băng keo đặc biệt rất tiện lợi và đơn giản trong ứng dụng cho việc kết dính trong và ngoài trời. Loại băng keo này có thể thay thế đinh, ốc vít, keo dạng lõng.