• Trang chủ > Sản phẩm > Bộ cấp khí Jupiter Air Filter Unit

Bộ cấp khí Jupiter Air Filter Unit

 • _luotxem: 435
 • Bộ cấp khí Jupiter Air Filter Unit
 • Mã sản phẩm: Jupiter Air Filter Unit

  Thông ti sản phẩm:

  Đạt chuẩn EN 12941
  Với hệ thống lọc khí và thổi khí, tạo sự thoãi mái cho người dùng
  Pin dùng được trong 8 giờ
  Dễ dàng vệ sinh
  Giải pháp hoàn thiện cho môi trường nguy hại, chật hẹp