• Chi tiết sản phẩm
       • Ứng dụng: Bảo vệ tay

        Đặc tính nổi bật: Chống cắt và chịu nhiệt 350 độ C

        Một số công ty đã sử dụng: Holcim