• Chi tiết sản phẩm
 • Mã sản phẩm:  300/ 305

  Thông tin sản phẩm

  Nhãn hiệu: LAKELAND

  Cấu tạo từ 6 lớp.
  Áo liên quần hoặc áo rời, quần rời.
  Có thể dùng kèm bình thở SCBA
  Chịu được nhiệt độ môi trường 93oC, nhiệt độ kim loại nóng chảy 1600oc