• Trang chủ > Sản phẩm > Lakeland > Quần áo chịu nhiệt 900

Quần áo chịu nhiệt 900

 • _luotxem: 555
 • Quần áo chịu nhiệt 900
 • Mã sản phẩm:  900

  Thông tin sản phẩm

  Nhãn hiệu: LAKELAND

  Cấu tạo từ nhiều lớp Aluminized bảo vệ.
  Áo rời, quần rời.
  Dùng kèm bình thở SCBA
  Chịu được nhiệt độ môi trường 816oC, nhiệt độ kim loại nóng chảy 1600oc