5 mẹo tuyệt vời ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh khi làm việc an toàn

2018-05-10 09:31:29

Một số điều được đề cập bên dưới sẽ tạo nên văn hóa an toàn trong nhà máy một cách sâu sắc và chúng sẽ gắn kết các nhân viên lại với nhau như một phần của quá trình.

Rất dễ dàng để làm bỏ quên vấn đề an toàn khi phải làm việc đúng tiến độ và nhanh chóng. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp sản xuất được chứng minh rằng các hậu quả nghiêm trọng tăng lên khi tiêu chuẩn an toàn không được thực thi thường xuyên. Cá hành động hằng ngày có thể tác động đến chi phí và hiệu suất làm việc. Theo như Cục thống kê Lao động, 2000 tai nạn liên quan đến mắt xảy ra mỗi ngày tại nơi làm việc, ước tính giá trị hơn 300 triệu đô trong việc mất hiệu suất làm việc, chi phí thuốc men và khoảng đền bù cho công nhân.

Chứng thực rằng nhiều công ty đang thiếu hụt các công nhân có đủ kiến thức về chương trình an toàn và phòng chống thương tích. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp vẫn còn cơ hội để đảo ngược tình thế bằng một vài thay đổi nhỏ. Việc bảo vệ công nhân không có nghĩ là tổ chức của bạn phải bắt đầu từ mỗi mét vuông. Tuy nhiên, yêu cầu bạn phải tạo ra văn hóa an toàn và mở rộng kênh giao tiếp để nhân viên có thể kết hợp để nhân diện mối nguy hại và tìm giải pháp.

Đây là 5 tips mà những quản lý vận hành, quản lý nhà máy và các huấn luyện an toàn có thể bắt đầu:

1.Bắt đầu với đội ngũ lãnh đạo. Phát triển nền văn hóa an toàn lành mạnh đòi hỏi người lãnh đạo đến an toàn như một giá trị cốt lõi của tổ chức. Văn hóa công ty cũng phải được bao gồm sự dẫn dắt, làm việc và hành động an toàn. Khi quản lý dẫn đến sự an toàn, thì cả tổ chức sẽ noi theo.

2.Phân bố khảo sát an toàn. Khi thực thi an toàn vào trong văn hóa của bạn, quan trọng đầu tiên là tìm ra nhân viên của bạn biết gì về quy chuẩn an toàn. Nó có tương tự như chính sách hay quy trình của công ty không? Và mặc dù họ biết về trách nhiệm của mình khi có sự việc liên quan đến an toàn xảy ra? Khảo sát này như một cơ hội tuyệt vời để nhận được phản hồi ý thức của nhân viên về an toàn nơi làm việc.

3.Trò chuyện trước khi chuyển đổi. Đây là thời gian để nhà quản lý có thể củng cố văn hóa an toàn bằng việc nhắc đến các tai nạn gần đây, nguy cơ nhận diện trong tương lại và chỉ dẫn nhân viên cách xử lý thiết bị phù hợp để bảo vệ sức khỏe và an toàn mỗi người. Mục đích của việc trao đổi này giúp cho nhân viên cởi mở để trao đổi về an toàn tại chỗ làm.

4.Thảo luận 1 với 1. Người giám sát có thể xây dựng lòng tin và sự tôn trọng với sự an toàn của họ bằng cách nối kết tổ chức trong buổi thảo luận an toàn. Khi họ biết rằng những ý kiến và quan điểm của họ có giá trị, họ hầu như sẽ tham gia vào chương trình huấn luyện an toàn. Đây cũng là một thiết lập lý tưởng để có được phản hồi từ các nhân viên không thoải mái trong 1 nhóm lớn.

5.Đào tạo an toàn liên tục. Huấn luyện an toàn cho các nhân viên là vô cùng cần thiết để tạo nên văn hóa an toàn. Một nguồn lực hiểu rõ về quy định an toàn và thực hiện đúng dắn sẽ hầu như nhận ra được các nguy cơ tiềm tang trước khi điều đó xảy ra. Chúng có thể dẫn đến một vài thương tích, nhưng giúp doanh nghiệp tránh hỏi mất chi phí hiệu suất và tinh thần nhân viên.

Một vài lợi ích của tổ chức an toàn và gắn kết bao gồm:

**Giảm chi phí bồi thường cho người lao động, chi phí y tế và cải thiện hiệu suất.

**An toàn được cải thiện cũng như là kết quả rõ ràng của quá trình lặp đi lặp lại của việc nhận biết và giải quyết mối nguy hại đe dọa

**Tạo thương hiệu tổ chức mạnh mẽ hơn và hình ảnh tích cực hơn

Tác động lên thương hiệu của doanh nghiệp

Môi trường làm việc an toàn nên bắt đầu và kết thúc không chỉ trong tư duy của nhân viên, còn làsự gắn kết bằng việc tham gia tích cực và hướng đến các chương trình an toàn. Ở cấp độ cao hơn của việc gắn kết nhân viên cũng là tương quan với tăng cao hiệu suất  chất lượng và lợi nhuận, cũng như là doanh thu. Cũng có thể góp phần với việc giữ chân nhân viên và tác động đến việc tuyển dụng, bởi vì người tìm việc cũng có thể tìm được văn hóa an toàn trên các bài báo. Thế giới ngày nay, người tìm việc tìm thấy các trải nghiệm của nhân viên trước và hiện tại để quyết định họ có nên làm việc cho công ty hay không.

Người lãnh đạo phải siêng năng để tạo ra văn hóa an toàn. Thật bất cẩn khi nhân viên của bạn gặp các  mối nguy hiểm, và danh tiếng của công ty sẽ bị phá hủy vĩnh viễn nếu lãnh đạo không đặt sự an toàn lên hàng đầu. Đừng bỏ qua những bẫy nguy hại mà bạn đã nhận biết – xem chúng như một cơ hội để đặt ra quy chuẩn an toàn hơn tại nơi làm việc.

Dịch bởi Achison JSC

Nguồn: Corey Berghoefer, EHS Today