CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN MẶT NẠ LỌC KHÍ PAPR

2017-08-18 15:25:03

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN MẶT NẠ LỌC KHÍ PAPR

 

Khi lựa chọn mặt nạ lọc khí papr, bạn phải xem xét nhiều yếu tố môi trường như tính chất và mức độ nguy hiểm của các chất độc hại, các yêu cầu và điều kiện của môi trường làm việc, các đặc điểm và những hạn chế của mặt nạ phòng độc.

  1. Đặc điểm tự nhiên, tính chất vật lý và tính chất hóa học của các chất gây ô nhiễm không khí.

Cần xem xét các chất gây ô nhiễm dù là chúng ở dạng khí, bụi, hơi hữu cơ, khói, sương mù, thiếu hụt oxy. Tính chất vật lý và tính chất hóa học của các chất gây ô nhiễm có trong môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại mặt nạ lọc khí papr. Các tính chất vật lý bao gồm kích thước hạt, đối với bụi, và áp suất hơi, đối với hơi và khí. Các tính chất hóa học của các chất gây ô nhiễm không khí sẽ có ảnh hưởng đến thời gian lọc sạch, và khả năng bộ lọc có thể loại bỏ, hấp thụ chất độc hại.

 

  1. Nồng độ các chất gây ô nhiễm.

Lấy và phân tích mẫu không khí tại nơi làm việc để xác định mức độ tiếp xúc có thể, và đưa ra mức độ bảo vệ cần thiết. Sau đó, so sánh kết quả phân tích với mức tiếp xúc tiêu chuẩn, để xác định mặt nạ lọc khí sẽ giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm xuống mức nào để đảm bảo an toàn cho nhân viên.

  1. Tính chất công việc hoặc quy trình làm việc.

Khi lựa chọn mặt nạ lọc khí, đặc biệt khi sử dụng máy thở cung cấp không khí, cần kết nối với nguồn không khí sạch, bạn cần chú ý đến các yếu tố như tính chất công việc, những thiết bị hoặc dụng cụ được sử dụng, và bất kỳ di chuyển nào.

 

  1. Đặc điểm bên ngoài, chức năng và giới hạn của mặt nạ phòng độc.

Các dụng cụ hô hấp được chọn không được làm giảm tầm nhìn, thính giác, giao tiếp và vận động cần thiết của người lao động để họ thực hiện công việc một cách an toàn. Ví dụ, mặt nạ lọc khí được sử dụng trong các hãng hàng không phải được thiết kế đặc biệt, cho phép người lao động di chuyển máy móc thiết bị dễ dàng nhưng không vướng vào bộ mặt nạ lọc khí.