ACHISON COMPANY TRIP 2015

ACHISON COMPANY TRIP 2015  MŨI NÉ - PHAN THIẾT chính là điểm đến cho chuyến du lịch của ACHISON năm nay. Đây chính là thời gian gắn kết mọi người, xây dựng tinh thần đồng đội và được thoải mái hòa mình vào k...