7 sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng Lockout-Tagout

Quy trình khóa Lockout Tagout là trích dẫn số 1 trong ngành công nghiệp chung, và chính sách của công ty hiện nay đảm bảo trong việc tuân thủ có thể là một nhiệm vụ khó khăn

Colin Warren, một cộng sự ở Fisher Phillips, đã đưa ra “ 7 sai lầm nghiêm trọng của Lockout / Tagout” đến người tham gia ở Hội nghị Lãnh đạo An toàn 2017 ở Atlanta trong bài diễn thuyết với chủ đề “Lockout / Tagout: Tránh những sai lầm về mặt pháp lý”

Người sử dụng lao động phải biết được tiêu chuẩn áp dụng cho máy móc, cập nhật bảo trì và chính sách LO / TO cần thiết cũng như có một chương trình đào tạo vững chắc để duy trì tuân thủ và giữ an toàn cho nhân viên. Khi những điều này không được giải quyết theo các tiêu chuẩn của OSHA, cơ quan này sẽ đưa ra các vi phạm trong quá trình kiểm tra.

Xem bản trình chiếu để tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn cụ thể của máy và có bao nhiêu công ty mắc sai lần trong khi sử dụng Lockout / Tagout.

1.Thiếu quy trình làm việc cụ thể của máy móc

Người sử dụng lao động không nên có cùng một chính sách Lockout / Tagout cho tất cả các máy.

Tất cả các panel phải được xác định và các chính sách phải cụ thể khi cầu dao điện đóng lại. Bất kỳ sự hướng dẫn bằng văn bản và đào tạo nào cũng phải được cập nhật với bất kỳ thay đổi trong cài đặt thiết bị máy móc, Warren phát biểu.

2.Thiếu chính sách đào tạo và truyền đạt

Để tuân thủ theo 29 CFR 1910.147 (C7), tất cả người lao động phải chứng minh cho OSHA rằng họ nhận ra tất cả các nguồn năng lượng tiềm tàng. Người lao động cũng phải biết các loại và độ lớn của chúng

3.Trích dẫn cho chương trình kiểm tra không đầy đủ

Nhiều công ty đã không tuân thủ khi có những cá nhân sai phạm khi tiến hành kiểm tra quy trình khóa Lockout / Tagout hoặc thậm chí không tuân theo tiêu chuẩn. Kiểm tra cần phải diễn ra hàng năm và phải được hoàn thành bởi một “nhân viên được ủy quyền” khác với công nhân sử dụng các thủ tục Lockout / Tagout đang được kiểm tra, Warren nói.

4.Sử dụng nhãn hiệu không chính xác

Một vi phạm phổ biến khác bao gồm việc sử dụng nhãn hiệu không chính xác. Nơi mà những bìa khóa này nên được sử dụng thì lại dùng các nhãn hiệu không đúng cách và sử dụng nhãn hiệu sai cho thiết bị.

5.Thiếu việc đào tạo nhân viên

Trong quá trình kiểm tra, người sử dụng lao động phải có khả năng chứng minh được công nhân của họ thông thạo các thủ tục lockout / tagout. Các công ty cũng nên đào tạo lại người lao động và làm quen với các chính sách, đặc biệt là với sự thay đổi về trang thiết bị hoặc quy trình, Warren nói.

6.Không xác định tất cả các nguồn năng lượng tiềm năng đang hoạt động

Nhiều sự cố Khóa Lockout / tagout gây ra bởi việc giải phóng năng lượng được lưu trữ (cơ khí, không khí, hơi nước hoặc khác). Người sử dụng lao động nên chỉ định những năng lượng bất ngờ cơ khí từ những thứ như bản lề, Warren nói.

7.Không biết ứng dụng Lockout / Tagout

Người sử dụng lao động nên thành thạo về bất cứ Lockout / tagout được áp dụng và cũng nên biết sự khác biệt giữa dịch vụ và bảo dưỡng máy móc và công cụ thay đổi, điều chỉnh nhỏ và hoạt động bình thường

Nguồn:  http://www.ehstoday.com/safety-leadership-conference/slc-2017-seven-deadly-lockouttagout-sins-photogallery

EHS Today – Dịch bởi Achison

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *