• Chi tiết sản phẩm
  • Thông tin sản phẩm

    Bao tay ngón Không bột:
    Bao ngón không bột rơi rớt trong quá trình thao tác, thích hợp cho lĩnh vực phòng sạch.
    Găng tay ngón hạn chế sự tiếp xúc của ngón tay và sản phẩm điện tử.