• Chi tiết sản phẩm
  • Thông tin sản phẩm

    Bao Tay ngón Có Bột
    Thao tác dễ dàng trong việc đeo và tháo ở đầu ngón tay. Không có cảm giác nóng, ướt ẩm ở ngón tay nếu thao tác trong thời gian dài.