• Chi tiết sản phẩm
  • Mã sản phẩm: TTB-09-BTG-NILO

    Thông tin sản phẩm

    Chất liệu Nylon
    Ứng dụng: dùng trong phòng sạch