Giá: Liên hệ

Bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 có thể kiểm tra và đưa ra kết quả nhanh chóng, giúp nhận biết được tình trạng cơ thể khỏe mạnh hay đã nhiễm Covid-19

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ xét nghiệm nhanh Covid-19

  • Cách thức kiểm tra đơn giản, dễ dàng, có thể thực hiện tại nhà

   

  • Biết được kết quả nhanh chóng trong vòng 10 phút, nhận biết được tình trạng cơ thể khỏe mạnh hay đã nhiễm Covid-19

   

  • Cách thức thực hiện: