Hiển thị tất cả 7 kết quả

Mặt nạ phòng độc làm sạch không khí được cấp nguồn ( PAPR ) là một loại mặt nạ phòng độc được sử dụng để bảo vệ người lao động khỏi không khí bị ô nhiễm . PAPR bao gồm một cụm mũ đội đầu và quạt lấy không khí xung quanh bị ô nhiễm bởi một hoặc nhiều loại chất ô nhiễm hoặc mầm bệnh , chủ động loại bỏ (bộ lọc) một tỷ lệ vừa đủ các mối nguy hiểm này, sau đó cung cấp không khí sạch đến mặt hoặc miệng của người dùng và mũi