Bảng cảnh báo thường có hình ảnh chính hình tam giác màu vàng viền đen. Gây sự chú ý khi nhìn vào, giúp thông tin tới người nhìn mối nguy hại tại khu vực đó.
Việc trang bị bảng cảnh báo là không thể thiếu ở nơi làm việc, nơi luôn hiện hữu những nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, môi trường một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trước mắt hoặc lâu dài.

No products were found matching your selection.