Showing all 3 results

Hệ thống cổng an toàn giúp cho cửa luôn luôn đóng sau khi có người đi qua, do đó sẽ luôn duy trì được một rào chắn an toàn xung nơi cần thiết.