Showing 1–12 of 13 results

Dây kết nối là chi tiết kết nối giữa Đai an toàn và Điểm neo trong hệ thống chống rơi ngã. Có thể sử dụng dây treo để Chống rơi ngã hoặc Bảo vệ tùy thuộc vào mục đích sử dụng và các sản phẩm được chọn cho Nhiệm vụ
Dây kết nối chống rơi ngã có chỉ tiết Giảm chấn được thiết kế để chống rơi ngã, đồng thời hạn chế lực tác động lên cơ thể nhân viên xuống dưới 6kN.

Kết nối với Achison để biết thêm nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm qua Hotline: 0913.820.539 hoặc Email: achisonjsc@achison.com