Showing all 2 results

Điểm neo cố định nối với thiết bị giảm sốc hoặc dây cứu hộ, dây thừng nâng đỡ. Điểm neo có kết cấu cố định như xà, dầm hoặc cột trụ, và nó có thể giữ lực cần thiết để chống rơi ngã (rơi rớt)

Kết nối với Achison để biết thêm nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm qua Hotline: 0913.820.539 hoặc Email: achisonjsc@achison.com