Hiển thị một kết quả duy nhất

Dây cứu sinh cố định dọc trên thang là giải pháp an toàn để bắt rơi người lao động lên xuống thang mà không có hệ thống đảm bảo an toàn rủi ro trượt ngã.