Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hệ thống dây cứu sinh theo phương ngang (Horizontal Lifeline – HLL) kết hợp với bộ đai an toàn giúp bảo vệ người lao động khỏi rủi ro rơi ngã khi làm việc trên mái nhà xưởng, công trình để phục vụ các công việc bảo trì mái, chống dột, khảo sát mái, sửa các thiết bị.