Showing all 3 results

Dây cứu sinh là một hệ thống chống rơi ngã, bao gồm các điểm neo (Anchorage) cố định và dây cáp – giúp cho người lao động làm việc ở trên cao có thể di chuyển dễ dàng trên một khu vực rộng (theo chiều dọc và chiều ngang) mà luôn luôn được kết nối (Lanyard, Shock Absorber) giữa dây đai an toàn (Body harness) và điểm neo đó.