Hiển thị tất cả 7 kết quả

Máy đo đơn khí là sản phẩm được trang bị 1 loai cảm biến và phát hiện 1 loại khí cụ thể như: (H2S), Carbon monoxide (CO), Oxygen (O2), Sulfur dioxide (SO2), Hydrogen (H2), Ammonia (NH3), Chlorine (Cl2), Nitrogen dioxide (NO2)