Hiển thị 1–12 trên 20 kết quả

Lockout – Tagout là khóa an toàn và bảng thông báo hoặc thẻ ghi tên được sử dụng trong công nghiệp, được xem là một quy trình an toàn để đảm bảo đóng ngắt đúng cách, cách ly nguồn năng lượng và không thể khởi động lại trước khi hoàn thành công việc bảo trì hoặc sửa chữa.
Người công nhân và/hoặc cùng các bộ phận liên quan giữ chìa khóa, để đảm bảo rằng chỉ có người đó hoặc tất cả nhân sự liên quan mới có thể tháo khóa và khởi động máy. Điều này ngăn việc vô tình khởi động máy khi nó ở trạng thái nguy hiểm hoặc khi công nhân tiếp xúc trực tiếp với nó.
Lockout-tagout được sử dụng như một phương pháp an toàn để làm việc với các thiết bị nguy hiểm và được pháp luật bắt buộc ở một số quốc gia