Hiển thị tất cả 11 kết quả

Trong quá trình thu gom, vận chuyển và lưu giữ, chất thải nguy hại – hóa chất có thể bị rò rỉ, đổ tràn. Việc rơi vãi các chất thải, hóa chất nguy hại ngoài gây tác động xấu đến môi trường còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Cần có các Giải pháp xử lý tràn đổ hóa chất để khắc phục – giảm thiểu tác động nguy hại đến với môi trường và sức khỏe con người