Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bộ ứng cứu tràn đổ dầu, axit và các dung dịch ăn mòn (Spill Kits) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu xử lý khi gặp sự cố tràn dầu vừa và nhỏ một cách cơ động và hiệu quả tại các nhà xưởng, cho các phương tiện vận tải và tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn vãi nhiên liệu, dầu, axit và các dung dịch khác dùng trong công nghiệp, thương mại…