Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bộ Ứng Cứu Sự Cố Tràn Hóa Chất được thiết kế để đáp ứng nhu cầu xử lý sự cố dầu tràn, rơi vãi, rò rỉ vừa và nhỏ. Có thể tái sử dụng, với 90% lượng dầu hấp thụ có thể loại bỏ và thu hồi. Dùng cho các phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp, nhà kho, trạm xăng dầu và tất cả những nơi thường có dầu tràn hoặc rò rỉ