Showing all 2 results

Con lăn phòng sạch có khả năng kết kính rất hiệu quả để ngăn ngừa bụi trên các bề mặt trong phòng sạch, sản phẩm có thể lăn bụi ở những nơi nhỏ và hẹp.