Showing all 12 results

Giày phòng sạch là loại giày được thiết kế chuyên dùng cho môi trường phòng sạch, có thể xem giày phòng sạch như một trang bị bảo hộ lao động bởi giày có khả năng chống tĩnh điện cho người lao động khi sử dụng, giúp an toàn trong môi trường tĩnh điện