Showing the single result

Thảm chống tĩnh điện giúp phân tán các hạt điện tích phát sinh trong quá trình thao tác của công nhân và bảo vệ, truyền dẫn tĩnh điện từ các sản phẩm đặt trên thảm xuống mặt đất để luôn đảm bảo độ tĩnh điện trong môi trường ~ 0