Hiển thị tất cả 2 kết quả

Tem nhãn giúp nhận dạng nhanh chóng và dễ dàng trong nhiều lĩnh vực. Achison tư vấn và cung cấp nhiều nhu cầu nhận dạng trong nhà, ngoài trời và nơi có môi trường khắc nhiệt như hóa chất, nhiệt độ cao, nhiệt độ âm, khử trùng…

Mục đích tem nhãn giúp nhận dạng sản phẩm, nhận thức mối nguy hiểm về hóa chất và điện, quản lý phòng thí nghiệm, nhận dạng dây dẫn, thông tin liên lạc tiện nghi và an toàn.

Nhãn được in sẵn và in theo yêu cầu truyền đạt hiệu quả các thông điệp an toàn và quan trọng, cung cấp thông tin quan trọng hoặc xác định các linh kiện và thiết bị quan trọng trong trường hợp khẩn cấp. Các nhãn này cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng 5S / Lean để duy trì nơi làm việc có tổ chức và hiệu quả để giúp tiết kiệm thời gian suốt ngày