Achison phân phối các loại dây đai an toàn được chế tạo theo các tiêu chuẩn chung để đảm bảo an toàn cho người lao động khi làm việc trên cao. Các ngành nghề thường sử dụng như: ngành điện lực, công nhân môi trường, công trình xây dựng.

Công dụng của dây đai an toàn giúp bảo vệ cho người lao động làm việc trên cao có khỏi các tổn thương khi xảy ra tình trạng rơi ngã trên cao, giúp người lao động an tâm trong quá trình làm việc và đạt được hiệu quả cao nhất.

Tiêu chuẩn của dây an toàn được bán tại công ty cố phần Achison đều qua kiểm định chất lượng theo TCVN cho dây an toàn, ngoài ra các dây an toàn nhập khẩu đều đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  • Dây Đai An Toàn 3M

  • Dây Cáp Cứu Sinh Kee Safety

  • Điểm Neo, Móc Treo Dây An Toàn Kee Safety

  • Hệ Thống Rào Chắn KeeGuard

  • Cửa An Toàn Tự Đóng Kee Gate

  • Thiết Bị Chống Rơi Ngã - Dây Đai An Toàn KARAM

  • Thiết Bị Chống Rơi Ngã - Dây Đai An Toàn HONEYWELL