3M là thương hiệu hàng đầu trong ngành Bảo hộ lao động trên thế giới. Giải pháp bảo hộ chống rơi ngã không ngừng được cải tiến về thời gian thao tác, trọng lượng và giá thành