Điểm Neo, Móc Treo Dây An Toàn Kee Safety

Điểm Neo, Móc Treo Dây An Toàn Kee Safety

Lựa chọn móc treo tùy theo vị trí làm việc, phù hợp với từng loại vật liệu kết nối (thép, bê-tông, mái nhà, khai thác mỏ...) cho dù được cố định hay di chuyển. Tất cả móc treo phải tạo thành một điểm an toàn cho hệ thống chống rơi và bắt buộc phải chịu được trọng tải 5,000 Ibs (22 kN) hoặc đáp ứng tiêu chuẩn OSHA.