Giải pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng và môi trường

Giải pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng và môi trường

"Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế". Achison đồng hành cùng khách hàng trên con đường phát triển kinh tế nhưng cũng kiên quyết bảo vệ môi trường làm việc và môi trường sống.
Những giải pháp chúng tôi cung cấp bao gồm:
Vật liệu thấm hút
Bộ ứng cứu tràn dầu và hóa chất

  • Pad chà sàn

  • Bộ ứng cứu tràn hóa chất

  • Bộ Ứng Cứu Tràn Dầu

  • Vật liệu thấm hút

  • Băng keo chống trượt

  • Thảm chống mỏi