Hệ Thống Rào Chắn KeeGuard

Hệ Thống Rào Chắn KeeGuard

Kee Guard là hệ thống rào chắn được thiết kế đặc biệt nhằm ngăn ngừa khả năng rơi ngã từ mép của các điểm cao có mặt sàn bằng phẳng.