Achison cung cấp các sản phẩm phục vụ cho công tác chống dịch Covid-19 cho cá nhân, doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy, khu chế xuất. Sản phẩm được tư vấn và cung cấp nhanh chóng, kịp thời để giúp bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân, doanh nghiệp và cố gắng duy trì hoạt động sản xuất.

Khẩu trang có rất nhiều tiêu chuẩn, trong đó một vài tiêu chuẩn nổi bật nhất là Niosh-Mỹ (National Institute for Occupational Safety and Health), bao gồm:

  • N95, N99, N100, R95, P95, P99, P100

  • EN-Châu Âu (FFP1, FFP2, FFP3), KF94-Hàn Quốc, KN95, KN90-Trung Quốc

  • Theo khuyến cáo của WHO ra ngày 1 tháng 12 năm 2020, các các bộ y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân covid nên mang khẩu trang chuẩn N95 hoặc FFP2 hoặc FFP3.