Mipox đã ra đời năm 1925, qua gần 100 năm tồn tại và phát triển, Showa đã có mặt tại 9 quốc gia bao gồm 14 chi nhánh và hơn 1.000 nhân viên. Một trong những điểm mạnh của Mipox là tốc độ trong việc cải tiến sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.Mipox sẽ không ngừng đem lại sự đa dạng sản phẩm để đáp ứng được mong muốn của người tiêu dùng đồng thời sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành công ty xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng. Achison là nhà phân phối của Mipox tại Việt Nam.