Mặt nạ hàn đội đầu tự động và cầm tay bảo vệ mặt trong môi trường tia lửa bức xạ

Mặt Nạ Hàn

Mặt nạ hàn bảo vệ khuôn mặt cho người lao động trong môi trường có tia lửa hàn văn bắn.
Mặt nạ hàn có 2 loại: Mặt nạ hàn tự động và mặt nạ hàn cầm tay
- Mặt nạ hàn đội đầu tự động điều chỉnh được độ tối, bảo vệ mắt trước bức xạ hồ quang. Thiết kế gọn nhẹ, loại trừ sự căng cơ vùng cổ.
- Mặt nạ hàn cầm tay được thiết kế gọn nhẹ, phù hợp cho công việc hàn hồ quang ít tia lửa và không có bụi hàn trong quá trình làm việc