Máy dò khí, máy đo nồng độ khí, máy cảnh báo khí Drager-NK Đức

Máy Đo và Cảnh Báo DRAGER

"Đối với chúng tôi, Công nghệ cho Sự sống không chỉ là một tuyên bố sứ mệnh."
(Stefan Dräger, Chủ tịch HĐQT)

Dräger là một công ty quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ y tế và an toàn. Dräger đã được thành lập vào năm 1889 tại Lübeck và trở thành một doanh nghiệp được liệt kê trên toàn thế giới trong thế hệ thứ 5 với tư cách là một doanh nghiệp gia đình. Thành công lâu dài của Drager dựa trên văn hoá doanh nghiệp định hướng giá trị với bốn điểm mạnh trung tâm: hợp tác chặt chẽ với khách hàng, chuyên môn của nhân viên, sự đổi mới liên tục và chất lượng vượt trội.

"Công nghệ cho sự sống" là nguyên tắc phát triển của Drager. Bất cứ nơi nào công nghiệp được triển khai - ở các cơ sở lâm sàng, công nghiệp, khai thác mỏ hoặc các dịch vụ khẩn cấp - sản phẩm của Dräger sẽ bảo vệ, hỗ trợ và cứu sống người.