Dịch Vụ Kỹ Thuật SCBA

Dịch Vụ Kỹ Thuật SCBA

+ Dịch vụ nạp khí: Công ty cổ phần Achison cam kết nạp khí thở sạch cho bình khí SCBA.
Chúng tôi luôn tuân thủ quy trình từ chất lượng khí thở đến tiêu chuẩn an toàn trong suốt quá trình nạp.
Tất cả bình thở sau khi nạp đều được gắn tem bảo hành và đóng gói cẩn thận để vận chuyển đến khách hàng.

+ Thay Van Bình Khí: Thay van bình khí SCBA được chia làm 2 giai đoạn bao gồm: Tháo van bình và lắp van bình.
Nhân viên kỹ thuật tại Achison sẽ thông báo tình trạng van bình ngay khi kiểm tra và báo giá cụ thể khi khách hàng có nhu cầu thay van.

+ Hiệu Chuẩn Bình Khí: Hiệu chuẩn bình khí SCBA được thực hiện theo quy trình nghiêm mặt qua 5 bước.
Sau khi hiệu chuẩn, bình khí sẽ được dán tem bảo hành và thời gian hiệu chuẩn tiếp theo