May quần áo bảo hộ vải Nomex, vải Thành Công, vải Kaki, vải 65/35, Pangrim

Quần Áo KHÁC

Tập hợp các sản phẩm Quần áo bảo hộ thuộc hàng may mặc bao gồm:
- Quần áo bảo hộ vải Cotton, vải Kaki, vải Thành Công, vải 65/35, vải Nomex, vải Pangrim
- Áo phản quang với đa dạng thiết kế của 3M, Asafe. Phản quang được làm từ nhiều chất liệu có độ phản quang cao, tiêu chuẩn quốc tế
Chúng tôi tự hào vì:
- Đội ngũ tư vấn nhiệt tình
- Lên mẫu sản phí tạo điều kiện cho khách hàng lựa chọn