Achison cung cấp các sản phẩm phục vụ cho công tác chống dịch Covid-19 cho cá nhân, doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy, khu chế xuất. Sản phẩm được tư vấn và cung cấp nhanh chóng, kịp thời để giúp bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân, doanh nghiệp và cố gắng duy trì hoạt động sản xuất.

Bộ test nhanh được sử dụng để chẩn đoán bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus corona cho kết quả chính xác trong vòng 15 phút bằng phương pháp định tính kháng nguyên SARS-COV-2 trong mẫu ngoáy tỵ hầu.