Thiết Bị Cứu Hộ-Bình Khí Trợ Thở SCBA-Mặt Nạ Thoát Hiểm-Bồn Rửa Mắt-Phao Cứu Sinh

Bình Khí Trợ Thở SCBA - Mặt Nạ Thoát Hiểm - Bồn Rửa Mắt - Phao Cứu Sinh

Tổng hợp các loại thiết bị cứu hộ trong nhà máy, công xưởng như bình thở SCBA, mặt nạ chống khói thoát hiểm khi có đám cháy, bồn rửa mắt khẩn cấp. Tư vấn và hướng dẫn chi tiết thao tác cho khách hàng