Dành cho bạn
Bảo hộ lao động
Giải pháp công nghiệp

09/11/2023

Quy trình khóa Lockout Tagout là trích dẫn số 1 trong ngành công nghiệp chung, và chính sách của công ty hiện nay đảm bảo trong việc tuân thủ có thể là một nhiệm vụ khó khăn

7 sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng Lockout-Tagout

09/11/2023

Con người ứng dụng tâm lý học màu sắc vào hệ thống chuẩn hóa, lập nên quá trình lặp đi lặp lại và dần tạo thành hệ thống tự động và trở thành phản ứng tự nhiên

Tâm lý học màu sắc giúp cải thiện môi trường làm việc

09/11/2023

Kiểm soát mối nguy năng lượng tiêu chuẩn sử dụng những quy tắc phổ biến để bảo vệ người lao động. Để đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn yêu cầu quy trình loto kiểm soát năng lượng phải được viết thành văn bản, người lao động phải được huấn luyện và kiểm tra định kỳ

Quy trình LOTO và những vấn đề gây nhầm lẫn
Thủ thuật - Mẹo hay