• Chi tiết sản phẩm
   • Phân ngành: S&G

    Nhãn hiệu: ANSELL

    Ứng dụng: Khoảng chịu nhiệt: 205 Độ C - 400 Độ F
    - Xưởng luyện kim, các xưởng đúc Cao su  ,  Xưởng đúc nhựa, gia nhiệt, xử lý cao su bằng lưu huỳnh ở nhiệt độ cao (205 ĐỘ C)* ....