• Chi tiết sản phẩm
       • Ứng dụng: Bảo vệ tay

        Đặc tính nổi bật: Chống hóa chất tiếp xúc vào da tay khi làm việc với hóa chất

        Một số công ty đã sử dụng: Huhtamaki