• Chi tiết sản phẩm
   • Phân ngành: S&G

    Nhãn hiệu: HÀN QUỐC

    Ứng dụng: Trong công nghiệp ở khâu sản xuất thiết bị điện tử,
     vi mạch… luôn có sự giao tiếp giữa bàn tay con người và thiết bị.